Reklamacja Towaru

Reklamacja Towaru. Zgodnie z Prawem Konsumenckim oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów, każdy sprzedawca ma obowiązek względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Poniżej znajduję się wzór zgłoszenia reklamacji:

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI TOWARU

ATELIER KADE galeria nietuzinkowego rękodzieła szydełkowego–Katarzyna Dewald
St. Kazury 14/97
02-795 Warszawa

 

  1. Imię i nazwisko zgłaszającego ………………………………………………….
  2. Adres ……………………………………………………………………………….
  3. Data nabycia towaru ……………………………………………………………
  4. Nazwa towaru ……………………………………………………………………
  5. Ilość zakwestionowanego towaru ………….. cena towaru……………
  6. Przedłożony dowód sprzedaży (rachunek, paragon, faktura)
  7. Dokładne wymienienie wad …………………………………………………..
  8. Kiedy i w jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone ………………………………………………………………………………………………..
  9. Żądanie Klienta ……………………………………………………………..
  10. Podpis Klienta

 

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.