Oświadczenie odstąpienia od umowy

Oświadczenie odstąpienia od umowy. Każdy mark Konsument  ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni,  od dnia w którym weszliście w posiadanie przedmiotu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Was weszła w posiadanie przedmiotu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować Nas o swojej decyzji poprzez wysłanie pisma Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

Oświadczenie  można przesłać:

 

  • w formie pisemnej na adres: Atelier KaDe ul. St. Kazury 14/97, 02-795 Warszawa
  • w formie mailowej na adres: mail@atelierkade.pl

 

 

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na dole strony.

 

Terminy do zachowania

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślecie informację dotyczącą wykonania przysługującego Wam prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Was płatności, w tym koszty dostarczenia przedmiotu. Zwrot następuje niezwłocznie i nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa  decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa  użyte w pierwotnej transakcji,  chyba że wyraźnie zgodziliście się na inne rozwiązanie. Galeria może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymaliście towar, prosimy odesłać go na adres: Atelier KaDe, ul. St. Kazury 14/97, 02-795 Warszawa, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowaliście Nas  o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślecie towar przed upływem terminu 14 dni.

 

pobieranieOświadczenie Odstąpienia od umowy

 

Zapisz

Zapisz