Informacje natury prawnej

    info Informacje natury prawnej to ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa.  Wraz z Regulaminem macie Państwo dostęp do szczegółowych informacji na temat druków  reklamacji oraz odstąpienia od umowy. Proszę również o uważne przeczytanie informacji  dot. ciasteczek cookies i polityki prywatności.

 

Menu Informacji natury prawnych:

 

 

Mieści się ono również w menu głównym po naciśnięciu  „+”  obok strony Informacje natury prawnej.

 

 

Informacje natury prawnej to ważny aspekt w Galerii Atelier KaDe, która dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne. W ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia  Regulaminu czy innych  informacji na tej stronie nie mają na celu wyłączać ani ograniczać  praw konsumentów, które im przysługują.  Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień  Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz