Reklamacja Towaru

Reklamacja Towaru. Zgodnie z Prawem Konsumenckim oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów, każdy sprzedawca ma obowiązek  względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar nie jest zgodny z umową.

Reklamacja Towaru następuje kiedy towar  ma wadę. Konsument może złożyć reklamację, w której powinien określić swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy).

 

Reklamacje Towaru można zgłaszać:
  • listownie na adres: Atelier KaDe ul. St. Kazury 14/97, 02-795 Warszawa
  • mailowo na adres: mail@atelierkade.pl

 

 

Poniżej znajduję się wzór zgłoszenia reklamacji do pobrania:

 

pobieranieZGŁOSZENIE REKLAMACJI TOWARU

 

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

Więcej informacji na temat reklamacji i praw konsumenta znajdą Państwu tutaj: https://www.prawokonsumenckie.pl/pl/reklamacje